Mat och minne

Ett intag av 800 mikrogram folsyra dagligen har i en studie från nederländerna visat sig ge bättre korttidsminne och mental förmåga hos personer över 50 år. En annan klinisk studie från Sydkorea visade att låga nivåer av folsyra tredublade risken för åldersdemens. Forskarna mätte folatnivåerna hos 518 seniorer som inte hade tecken på demens.
Efter 2,4 år hade 45 deltagare utvecklat demens, varav 34 Alzheimers sjukdom och man fann att demens hade ett klart samband med låga nivåer av folater.
Folsyra finns naturligt i t.ex. gröna bladgrönsaker, bönor och ärtor.

Andra näringsämnen som har betydelse för minnet är: