Arbetsminne

Arbetsminnet sitter inte på någon speciell plats i hjärnan utan är kopplat till olika delar av hjärnan.
Verbala eller ljudbaserade arbetsminnestexter aktiverar tinningloben och nedre delar av främre pannloben. Det finns också ett nätverk av nervceller i både hjässloben och främre pannloben som aktiveras vid både verbala och visuo­spatiala arbetsminnesuppgifter.

Genom att nervceller som kodar för en viss information hålls aktiva hålls informationen kvar i arbetsminnet. Om aktiviteten störs försvinner informationen.
Liknande mekanismer används när vi ska hålla kvar koncentrationen på ett visst område i omgivningen.
Arbetsminnet är kopplat till den kontrollerade uppmärksamheten. Kontrollerad uppmärksamhet används när vi bestämt oss för att koncentrera oss på en specifik uppgift. Andra typer av koncentrationsförmågor är vakenhet, som kan variera från dåsighet till panikliknande stress samt stimulusdriven uppmärksamhet, den som automatiskt drar oss till något nytt eller intressant i omgivningen, som ljud eller tankar som dyker upp i vårt medvetande.

Arbetsminne är till stor del synonymt med förmågan att kontrollera sin koncentration.
Distraktion utgör ett av de största hoten mot en persons förmåga att hålla kvar relevant information.

Den som har dåligt arbetsminne får också koncentrationssvårigheter.
En typisk svårighet kan vara att du sitter med en bok framför dig, men istället för att läsa texten tänker du på vad du gjorde igår eller att klasskamraten framför dig just nu tappar en penna i golvet.
Barn med nedsatt arbetsminne har också svårt att komma ihåg instruktioner.

Barn med adhd har t.ex. ofta lågt arbetsminne. Genom att träna arbetsminnet får barnen lättare att koncentrera sig i det dagliga livet.

Arbetsminnet kapacitet är till stor del ärftligt men man kan förbättra nedsatt arbetsminne genom träning.
Man kan förbättra sitt arbetsminne med upp till 20 procent om man använder metoder som är vetenskapligt bevisade förbättra arbetsminnet. Man kan också förbättra sitt arbetsminne genom att spela ett instrument, då detta kräver daglig koncentrerad träning och träning på att hålla korta stycken i arbetsminnet. Om man spelar fel får man omedelbar återkoppling genom att det låter fel. En studie visade att musik är bättre än teater, när det gäller att träna arbetsminnet.

Även mediciner som innehåller substansen metylfenidat har visat sig ha positiv effekt på arbetsminnet under några timmar. Exempel på läkemedel med denna substans är Concerta och Ritalin.
Olika personer reagerar på olika sätt på dessa mediciner, vilket kan bero på hur mycket dopamin personen ifråga har från början.

För mycket stress påverkar arbetsminnet negativt. Det gäller både akut och kronisk stress?
Både stress vi upplever som en effekt av en akut oförutsedd händelse och stress orsakad av svåra livsbetingelser under längre tid, som att växa upp i en fattig miljö, kan påverka arbetsminnet.

Träna ditt arbetsminne

Genom att träna upp sitt arbetsminne förbättras

Det finns många sätt att träna upp sitt arbetsminne. En känd och väldokumenterad övning som förbättrar arbetsminnet är den s.k. dual n-back övningen som kan gå ut på att man ska återge när en figur som visades n steg tillbaka återkommer.
Det är lätt för de flesta när n=1 d.v.s. man ska återge om figuren är lika med den föregående.
Men när n=2 3 eller 4 blir det genast mycket svårare.
Men som sagt, det går att träna upp, och efter lite träning blir man duktigare och har fått ett förbättrat arbetsminne.

Träna ditt arbetsminne.

Källa:
Improving fluid intelligence with training on working memory
Proceedings of the National Academy of Sciences (DOI: 10.1073/pnas.0801268105)