Blåbär och tranbär kan förebygga demens

Antocyaniner har effekt mot demens

En ny studie från universitetet i Cincinnati, USA publicerad i tidsskriften Nutrients visar att blåbär kan ha en positiv effekt när det gäller att bromsa och förebygga demens.

Medelålders personer med lätt minnesstörning visade ett bättre resultat på kognitiva tester efter att ha ätit blåbärsextrakt under 12 veckor.

Doktor Robert Krikorian som professor vid institutet för psykiatri och neurovetenskap samt ansvarig för programmet för kognitivt åldrande vid University of Cincinnati gjorde tillsammans med sitt forskarteam en studie på vilka effekter bär kan ha på personer som är i riskgruppen för att drabbas av Alzheimers sjukdom och andra former av demens.

Blåbär har en särskilt hög nivå av mikronäringsämnen och antioxidanter som kallas antocyaniner. Dessa bidrar också till att ge blåbäret dess starka färg.

Genom att äta blåbär kan vi minska kroppens inflammation, förbättra ämnesomsättningen och öka energiproduktionen i cellerna.

Man har tidigare observerat positiva kognitiva effekter av blåbär för äldre vuxna, och man har nu också visat att det har fördelar hos yngre personer med insulinresistens.

I studien deltog 33 patienter i åldrarna 50–65 år som var överviktiga, hade prediabetes och som upplevde lättare minnesproblem. Forskarna bedömde att detta var personer som hade en ökad risk att utveckla demens och andra sjukdomar senare i livet.

Under 12 veckor blev deltagarna ombedda att inte äta någon form av bär, bortsett från en daglig dos pulverextrakt, som blandades med vatten och intogs antingen till frukost eller middag. Hälften av deltagarna fick pulver som innehöll motsvarande en halv kopp blåbär, medan den andra hälften fick pulver utan blåbär, alltså en placebo-produkt.

Analyserna visade att de som fick blåbärstillskottet visade en tydlig förbättring på kognitiva tester. Deltagarna upplevde färre problem under inlärnings- och minnesövningarna. De hade också bättre arbetsminne, mental flexibilitet och självkontroll.

Dessutom hade de lägre fasteinsulinnivåer, vilket betyder att de hade förbättrat sin ämnesomsättning och lättare kunde förbränna fett och energi.

Då det är en begränsad studie behöver fynden bekräftas av ytterligare forskning.

Blåbärspulvret som användes i den här studien kommer från odlade blåbär, så kallade ”highbush”-blåbär, eller amerikanska blåbär, och var alltså inte vilda blåbär som vi plockar i skogen.

– Det kan finnas skillnader mellan dessa typer av bär, men jag vet inte om det spelar någon roll när det kommer till hälsovinsterna. Alla typer av bär ser ut att ge en positiv effekt, men det kan finnas vissa skillnader i sammansättningen och nivåerna av polyfener.

Även tidigare studier har visat på att vår livsstil påverkar hur stor risken är att vi ska få demens. Hela 40 procent kan förebyggas med hjälp av olika saker vi själva kan göra visar internationell forskning publicerad i The Lancet Commission of Dementia från 2020.

En annan observationsstudie från 2021 visade att personer som äter en antiinflammatorisk kost kan ha betydligt lägre risk att utveckla demens senare i livet. Forskningen blev publicerad i Neurology.

Kort sammanfattat ser det ut som att en kosthållning rik på frukt, grönsaker, baljväxter samt te och kaffe kan ha en god förebyggande effekt.

Även norska forskare har intresserat sig för vilken effekt blåbär har när det kommer till att minska risken för demens. Ett projektet leds av professorn Dag Årsland.

220 personer i åldrarna 60-80 år med mild kognitiv svikt och/eller hjärt- och kärlsjukdomar eller metabolisk sjukdom deltar i ett projektet där hälften randomiserades till en 24-veckors behandling med två kapslar två gånger dagligen med placebo, och den andra hälften fick en kapsel innehållande en kombination av särskilt relevanta antocyaniner.

Forskarna studerade sedan effekten på minne och andra mentala funktioner, och undersökte blodprover från patienterna före och efter behandling.

Dag Årsland är inte förvånad över resultatet från den amerikanska studien och menar att de går i linje med hans forskning.

– Det finns många anledningar till att blåbär och antocyaniner kan ha en positiv effekt på mentala funktioner och kanske förebygga demens. Antocyaniner har visat sig ha många relevanta effekter, såsom minskad inflammation och oxidativ stress, en positiv effekt på lipider, och möjligen även en direkt effekt på själva Alzheimers-patologin. Detta har tidigare baserats på cell- och djurstudier och är viktigt och intressant, men bekräftande studier på människor behövs. Dessa finns, men det finns inga avgörande fynd ännu.

Kjetil Retterstøl är professor för avdelningen för näringsvetenskap vid universitetet i Oslo tycker också det är spännande att de funnit att tillskott av blåbär gav en statistiskt signifikant förbättring på vissa kognitiva tester, men studien är liten, och testresultaten underbyggdes inte av objektiva fynd av mitokondriefunktion.

Den amerikanska studien är finansierad av amerikanska Highbush Blueberry Council men enligt de amerikanska forskarna genomfördes själva studien utan medverkan av kommersiella aktörer.

Även tranbär kan ha en förebyggande effekt på demens

En annan studie från universitetet East Anglia i Norwich i Storbritannien, publicerad Frontiers in Nutrition, visade att även tranbär kan ha en förebyggande effekt på demens, och dessutom sänka kolesterolet.

Tranbär är rika på mikronäringsämnen och är kända för sitt höga innehåll av antioxidanter och antiinflammatoriska egenskaper.

I den här studien gav forskarna hälften av de 60 deltagarna en kopp tranbär under en period av tolv veckor, medan den andra hälften fick en placeboprodukt.

Resultaten visade att de som fått tranbären förbättrade minnet avsevärt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *