Träna ditt arbetsminne (Dualnback)

Träna ditt arbetsminne

Det finns många sätt att träna upp sitt arbetsminne.
En känd och väldokumenterad övning som förbättrar arbetsminnet är den s.k. dual n-back övningen som kan gå ut på att man ska återge när en figur
som visades n steg tillbaka återkommer.
Det är lätt för de flesta när n=1 d.v.s. man ska återge om figuren är lika med den föregående.
Men när n=2 3 eller 4 blir det genast mycket svårare.
Men som sagt, det går att träna upp, och efter lite träning blir man duktigare och har fått ett förbättrat arbetsminne.

Click the mouse or press Enter if the symbol or shape on screen is the same as the symbol N beats ago. (N is chosen at the start of the game.)

Pick ’Both’ in the mode tab to simulate the Dual N-back mode. In this mode, you must click if either the symbol or the shape is the same as the symbol N beats ago!