Produktion av BDNF och VEGF bidrar till motionens positiva effekter på hjärnan

När du motionerar med hög intensitet t.ex. springer skapas proteiner som t.ex. BDNF och VEGF.
BDNF ( Brain Derived Neutrophic Factor) kan sägas uppdatera din hjärna om vi ska använda en liknelse ifrån teknikens värld. Det skapas fler hjärnceller samt fler kopplingar mellan dem, vilket gör det lättare att lära och minnas.

I ett irländskt experiment fick en grupp studenter först se ett antal foton av ansikten och namn på helt okända människor. Efter en kort paus försökte de sedan att minnas namnen när bilderna visades igen.

Därefter fick häften av studenterna cykla i intensivt tempo, medans den andra häften satt tysta i 30 minuter. Sedan upprepades minnesövningen och de som cyklade mindes namnen mycket bättre än första gången. För de som suttit still såg man ingen liknande förbättring.

När man tog ett blodprov på studenterna fann man att cyklisterna hade rejält höjda doser av BDNF jämfört med den stillasittande gruppen vilket stärker tesen att motion ökar produktionen av BDNF som i sin tur förbättrar hjärnans minnesfunktion.

Aktiviteten hos BDNF har också en ärftlig komponent. I en studie på piloter såg man 38% av testgruppen hade en gen som minskade aktiviteten av BDNF samt att dessa individer åldrades snabbare än övriga piloter med avseende på kognitiva förmågor. Deras resultat i en flygsimulator försämrades tre gånger så fort som de som inte hade motsvarande genvariant och de hade också något försämrad reaktionstid, navigationsförmåga och förmåga att uppfatta planets position i luften vid ett krisläge. Studien pågick under två år och det var inga stora skillnader men med avseende på den korta tidsperioden kan förändringarna ändå anses som snabba. Forskarna kunde även se att hippocampus – ett område i hjärnan som är viktigt för minne och lärande minskade i storlek hos piloter som var över 65 år och som hade denna genvariant.

Men oavsett genuppsättning så kan vi påverka bildandet av BDNF genom att röra på oss. En studie på råttor visar att det räcker med intensiva intervaller fem minuter per vecka för att ge en ökad förekomst av BDNF. I en annan studie såg man att motionerande råttor redan efter en veckas löpning bildade mer BDNF än mer stillasittande råttor och dessutom frigjorde hjärncellerna s.k. proBDNF som är en kemiska föregångare till BDNF, som om hjärnan förberedde sig inför kommande fysisk aktivitet.

BDNFVEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) förbättrar hjärnas blod- och syretillförsel. Ju fler blodkärl, desto bättre syresättning, näringstillförsel och borttransportering av avfall. Detta minskar risken för demens.

Du får bättre kondition och blir starkare, men också smartare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *