Stillasittande negativt för hjärnan

För mycket stillasittande kan vara negativt för tinningloberna som har betydelse för minne och inlärning.
Genom att göra hjärnskanningar på 35 testpersoner mellan 45 – 75 år och jämfört resultaten med i vilken utsträckning deltagarna satt stilla så visade det sig att de som satt mycket stilla hade tunnare tinninglober. Tunnare tinninglober ger sämre minne och inlärning och på sikt kan det öka risken för demens.
Så genom att regelbundet ta pauser och jobba stående delar av dagen så gynnar det inte bara vår hälsa genom minskad risk för hjärt-kärl sjukdomar och diabetes utan har alltså även en positiv effekt på minne och inlärning.

Efter att räkna bort effekten av ålder så såg man att tjockleken på tinningloberna hade en negativ korrelation till antal timmar individen satt per dag.  (r = -0.37, p = 0.03). Ingen signifikant korrelation kunde observeras mellan fysisk aktivitet och tjockleken på tinningloberna så det är inte den ökade fysiska aktiviteten som är avgörande. Ytterligare studier krävs dock för att bekräfta resultaten och förklara varför skillnaden uppkommer.

Källa: Plos one


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *