Träning av hjärnan hjälper utmattade


Många som drabbas av utmattningssyndrom får problem med minne och koncentration. Men det går att förbättra dessa kognitiva funktioner genom träning av hjärnan visar en studie från Umeå Universitet.

I en doktorsavhandling i psykologi har Hanna Malmberg Gavelin undersökt effekterna av två olika behandlingar, datorbaserad kognitiv träning respektive fysisk konditionsträning. Det visade sig att den kognitiva träningen ledde till förbättring av funktioner som också fanns kvar ett år efter avslutad behandling.

Den fysiska konditionsträningen däremot ledde till bättre minnesfunktion omedelbart efter behandlingen, men vid långtidsuppföljning märkes ingen skillnad gentemot kontrollgruppen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *